Last modified: November 27, 2016

Gedenkbeelden

Een bronzen beeld is prachtig om te gedenken en te eren. Indien u een bronzen beeld wilt plaatsen op een grafmonument, is het wellicht mooier een beeld zonder sokkel te bestellen. De steenhouwer die uw grafmonument verzorgt kan dan voor de sokkel van het beeld dezelfde steensoort gebruiken als gebruikt is voor Uw monument. Ter nagedachtenis wordt ook wel eens een beeld in eigen tuin of huis geplaatst. Het is mogelijk om tekst te laten graveren in de sokkel of een plaatje met tekst op de sokkel aan te brengen. Vanzelfsprekend kunt u een keuze maken uit mijn collectie. Heeft u speciale wensen, dan kunnen die in opdracht worden gerealiseerd. Ik denk graag met u mee over de vorm, het formaat en de afwerking.
Beelden voor asbestemming


Door middel van een asbeeld in eigen huis of tuin heeft u uw dierbare altijd dichtbij. Maar natuurlijk kan een asbeeld ook geplaatst worden op een urngraf. Mijn bronze beelden hebben altijd binnenin een ruimte. Bij grote beelden is dit voldoende om de as in te bewaren. Soms wordt ook een deel van de as bewaard, hiervoor zijn de kleinere beelden erg geschikt. Het is ook mogelijk de as te verdelen over meerdere kleinere beelden. Nadat de as in het beeld zit, wordt deze op een sokkel geplaatst. U heeft dan een gedenkbeeld wat door anderen niet meteen als zodanig herkend zal worden. Dit kan prettig zijn als u niet aan iedereen uitleg wilt geven. Het is ook mogelijk tekst in de sokkel te laten graveren, voordat het beeld op de sokkel wordt geplaatst. Ook het aanbrengen van een tekstplaatje is mogelijk. Vanzelfsprekend kunt u een keuze uit mijn collectie maken. Een beeld uit mijn collectie moet nog wel los zijn van de sokkel, zodat de as er ingebracht kan worden. Is dit niet het geval, dan moet het beeld opnieuw worden gegoten. Het gieten vraagt circa 5 weken levertijd. Heeft u speciale wensen voor uw beeld dan kunnen die in opdracht worden uitgevoerd. Ik denk graag met u mee over vorm, formaat en afwerking. U bent geheel vrij in de keuze van de steensoort die voor de sokkel wordt gebruikt. Heeft u vragen over een gedenkbeeld of over een asbeeld, neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie.